BurgerClose

Samarbejdsudvalget – et værdiskabende dialogforum I (åbent grundkursus på tværs af statens arbejdspladser)

Kurset er designet til dig, som er nyt eller nyere medlem, suppleant eller på anden vis arbejder med et samarbejdsudvalg. Det er berammet til 7 timer og afholdes fysisk i henholdsvis København, Horsens og Aalborg. Kurset afholdes også som et virtuelt kursus. Kurserne afholdes på tværs af de statslige arbejdspladser.

Hvad får du ud af kurset?

 • Du får afklaret baggrunden for og formålet med SU-systemet
 • Du bliver afklaret med de centrale bestemmelser i samarbejdsaftalen der regulerer SU-arbejdet og herunder roller og forpligtigelser for henholdsvis ledelses og medarbejderrepræsentanter.
 • Du bliver helt skarp på SU’s genstandsfelt og indholdet i SU-arbejdet
 • Du bliver præsenteret for, hvad der kendetegner ”det gode samarbejde”
 • Du får inspiration fra andre deltagere fra andre statslige arbejdspladser

Hvad kan du svare på, når du kommer hjem fra kurset?

 • Hvorfor? – Formålet med SU’s arbejde og dialogens centrale betydning
 • Hvem? – Rollerne og forpligtigelserne som medlem af SU
 • Hvad? – Genstandsfeltet for og indholdet i SU’s arbejde
 • Hvordan? – Hvordan forpligtigelser og mødevirksomhed hænger sammen for værdiskabelse

Hvordan er undervisningen?

Undervisningen sætter din aktive læring i centrum og er en kombination af:

 • Underviseroplæg - Så du kan forstå SU-aftalen og de tekniske rammer i arbejdet
 • Gruppearbejde - Øvelser efter oplæg, som skal træne dine færdigheder i hvordan du skal bruge samarbejdsaftalen
 • Enkeltmandsarbejde - Så du får afklaret hvad samarbejdets værdier og intentioner er og skal være på din egen arbejdsplads
 • Dialoger og diskussion - Så I kan udveksle erfaringer på det samlede kursushold

Pris

Se priser for nærmere information.
Prisen er inklusive kursusmaterialer.

Tidsramme

7 timer.

Tilmelding

Du kan tilmelde dig via kursuskalenderen.

Kursuskoncept

Download beskrivelsen af Samarbejdssekretariatets kursuskoncept her

Gå til indkøbskurven...