BurgerClose

Den reviderede Samarbejdsaftale (kursus for det erfarne SU)

Der blev i forbindelse med OK21 aftalt ændringer af Samarbejdsaftalen. Dels bliver samarbejdsudvalget givet flere opgaver, bl.a. ift. at drøfte hvordan arbejdspladsen kan arbejde med grøn omstilling, dels er det blevet præciseret hvad samarbejdsudvalgets opgaver er ift. at arbejde med psykisk arbejdsmiljø.

Vi afholder halvdagskurser for erfarne samarbejdsudvalg, der er nysgerrige på de ændringer, der er sket i aftalen, og hvad de betyder for opgaverne for de lokale samarbejdsudvalg. Dette kursus er også en oplagt mulighed for at genopfriskning af aftalens øvrige bestemmelser.

Varighed

Vi forudsætter, at deltagerne på kurset tidligere har deltaget i grundkurset for nyudpegede SU-medlemmer eller på anden vis har kendskab til Samarbejdsaftalen.

Deltagerkredsen er både ledelses- og medarbejderrepræsentanter i samarbejdsudvalget. Suppleanter og udvalgets sekretær kan også med fordel deltage.

Kurset faciliteres af en underviser, der har indgående viden om Samarbejdsaftalen samt stor erfaring med SU-arbejdet i praksis.

Pris

Se priser for nærmere information. Prisen er inklusive kursusmaterialer. Max 24 deltagere med mindre andet aftales.

Tidsramme

3,5 timer. I kan selv være med til at beslutte kursets form. Kurset kan kombineres med sekretariatets øvrige kursustilbud og evt. udvides med teambuilding - det kan du læse mere om her.

Bestilling

Bestil kurset ved at kontakte os på telefon 70 27 23 21 eller send os en e-mail på kontakt@samarbejdssekretariatet.dk.

Kursuskoncept

Download beskrivelsen af Samarbejdssekretariatets kursuskoncept her

Gå til indkøbskurven...