BurgerClose

Information

Kan man pålægges tavshedspligt i SU?

Der kan ikke pålægges tavshedspligt i SU ud over den, der gælder for alle offentligt ansatte i henhold til lovgivningen. Men man kan aftale, at noget er fortroligt i en periode. Hvis ledelsen giver information i fortrolighed, opfylder den ikke informationspligten, for medarbejderrepræsentanterne har ikke haft mulighed for at drøfte spørgsmålet med deres bagland og dermed at repræsentere medarbejdernes synspunkter i drøftelsen. Fortrolige drøftelser kan derfor kun ske i en tidsbegrænset periode.

Hvor tidlig skal ledelsen give information til samarbejdsudvalget?

Medarbejdernes synspunkter og ideer skal kunne nå at komme med i ledelsens overvejelser om emnet, før de tager beslutningen.  Derfor skal ledelsen give information så tidlig som muligt, så udvalget reelt har mulighed for at drøfte informationen inden beslutningen træffes.

Skal informationen være skriftlig?

Ja, informationen til SU skal være skriftlig. Det gælder både for ledelsessiden og for medarbejdersiden i udvalget. Ledelsessiden skal kunne forberede sig på medarbejdersidens information, hvis den giver anledning til diskussion eller beslutningstagen.

Gå til indkøbskurven...