BurgerClose

Bestyrelser

Er en institutions bestyrelse omfattet af SU-aftalen?

Nej. Medlemmer af bestyrelser er ikke ansat af staten og er derfor heller ikke omfattet SU-aftalen.

Men medarbejdernes synspunkter og forslag kan naturligvis godt være til stor hjælp for bestyrelsen alligevel. Derfor er det er en god ide at koordinere emnerne fra bestyrelsens agenda og tage dem op i SU.

Skal retningslinier som er vedtaget i SU godkendes af skolens bestyrelse?

Nej. Retningslinjer er ledelsens ansvar og skal ikke godkendes af bestyrelsen.

Hvor bliver problemer taget op først – SU eller skolens bestyrelse?

Det afhænger af emnet. Men derfor er det vigtigt at man har SU-møderne og bestyrelsesmøderne koordineret, så bestyrelsen kan få input fra SU.

Gå til indkøbskurven...