BurgerClose

Det gode samarbejde

Samarbejdsudvalgene spiller en afgørende rolle i den gode udvikling af de offentlige arbejdspladser i Danmark, men nogle samarbejdsudvalg fungerer bedre end andre.

”Det gode samarbejde i SU” var et 1-årigt projekt, der havde til formål at undersøge hvorfor og særligt hvordan nogle samarbejdsudvalg lykkes med det gode samarbejde. Projektet havde to ”ben”: dels en lokal proces med det formål at skabe konkret forandring i form af et forbedret samarbejde i to forskellige samarbejdsudvalg og dels en overordnet og sideløbende proces, hvor Samarbejdssekretariatets konsulenter havde fokus på at finde eksempler fra praksis, der kunne udbredes til andre samarbejdsudvalg. Projektet blev igangsat i efteråret 2015 og løb til og med sommeren 2016.

Konklusionerne fra projektet er bl.a. at samarbejdsudvalg med succes i deres samarbejdsformer har fokus på:

  • At indrette møderne bedst muligt i.f.t. at skabe dialog
  • At give plads til at styrke det relationelle
  • At håndtere eventuel asymmetri i viden og kompetencer mellem medlemmerne
  • At se og udnytte eventuelle konflikter konstruktivt

Hvis I gerne vil arbejde med at gøre samarbejdsformen i jeres samarbejdsudvalg endnu bedre, kan vi anbefale at I benytter det materiale, vi har udarbejdet til evaluering af samarbejdsudvalgets arbejde. I kan også bestille et arbejdspladsrettet kursus omkring tillid og samarbejde, omstillingsprocesser eller om hvordan ledelses- og medarbejderrepræsentanter i øget grad kan styrke samarbejdet ved at have fokus på roller og relationer.

Gå til indkøbskurven...