Sekretariatet

Box 112 / 1004 København K.
Telefon: 70 27 23 21
Kontakt(at)samarbejdssekretariatet.dk

EAN: 5798 0098 14401
CVR: 10213231

Koordinerende konsulent
Pia Lassen

Telefon: 41 78 21 32
Piala(at)samarbejdssekretariatet.dk

Koordinerende konsulent
Magnus Bryde

Telefon: 4697 3819
Magnus(at)samarbejdssekretariatet.dk 

Kursussekretær
Pia Hendrichsen

Mobil: 70 27 23 21
Pia(at)samarbejdssekretariatet.dk 

Nyhedsbreve

Samarbejdssekretariatet udsender løbende nyhedsmail om emner, der vedrører samarbejdsudvalgets arbejde.

Nyhedsbrevet udsendes ca. en gang om måneden.

Tilmeld nyhedsbrev


Nyheder fra Samarbejdssekretariatet

Samarbejdssekretariatet udbyder 14 åbne SU-kurser i 2018. Se kursuskalenderen her.

Underviserrum

SU-underviserseminar november 2013

Samarbejdssekretariatets SU-undervisere, har her adgang til et fælles forum.

Kontakt sekretariatet for yderligere information.

 

 

Sådan bruges cookies på Samarbejdssekretariatets hjemmeside

TYPO3 CMS benytter en session cookie som nødvendig for at få websitet til at fungere. Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics som også sætter en cookie.

Som bruger kan du altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillinger i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at mange funktioner og services kan blive sat ud af drift idet de forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg som du foretager.

Cookies som du tidligere har accepteret i dit besøg på hjemmesiden, kan efterfølgende slettes nemt. Klik på nedenstående links for få vejledning til din browser. Hvis du bruger flere browsere, skal du huske at slette cookies i dem alle.

Internet Explorer * Mozilla Firefox  * Google Chrome  * Opera * Safari * Flash cookies * iPhone/Apple * Android telefoner * Windows7 telefoner

Oprettelse af SU

Skal man oprette samarbejdsudvalg i en selvejende institution?

Ja, man skal oprette samarbejdsudvalg i en selvejende institution under staten. De er nemlig omfattet af samme aftaler indgået mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg, som andre statslige institutioner.

Hvornår skal der oprettes lokale samarbejdsudvalg?

Der skal oprettes et lokalt samarbejdsudvalg under en institution for hvert arbejdssted med selvstændige ledelsesfunktioner, der har over 25 medarbejdere inden for institutionen. 

Det er institutionens samarbejdsudvalg, der vurderer om der er  

"arbejdssteder med selvstændig ledelsesfunktion". Det er typisk ledelsesområder med deres egen personaleadministration og budgetforvaltning. Og steder hvor der er 

- Selvstændig ledelsesret

- Beslutning eller indstillingsret ved ansættelse og afskedigelser 

- Selvstændigt budget- og regnskabsansvar

Hvis parterne i samarbejdsudvalget er uenige skal de føre problemet videre til de kanaler, der normalt løser uoverensstemmelser.

Der skal altid være et hovedsamarbejdsudvalg som er fælles for hele institutionen.

Kan der sidde kontorchefer eller professorer på medarbejdersiden i Samarbejdsudvalget?

Ja, der kan godt side en kontorchef eller en professor på medarbejdersiden, hvis de altså er tillidsrepræsentanter.  Ledelsen og tillidsrepræsentanterne skal beslutte hvor mange der skal være i udvalget, når samarbejdsudvalget oprettes. Det er tillidsrepræsentanterne fra de forskellige personalegrupper der beslutter fordelingen af medarbejderrepræsentanter i udvalget. Derefter vælger man så medarbejderrepræsentanter blandt de valgte tillidsrepræsentanter. 

Hvad skal med i en forretningsorden?

Forretningsordenen er en køreplan for arbejdet i udvalget. Den sætter rammerne både før, efter og under møderne. 

Den bestemmer hvor mange møder der skal holdes om året, og hvornår de skal holdes. Møderne skal planlægges så de tager højde for de vigtige dage eller perioder I har på jeres arbejdsplads. Det kan være budgetforslag, resultatkontraktopfølgning eller indgåelse, eller gennemførsel af MUS.  Man kan også indkalde til ekstraordinære møder, hvilket det kan være smart også at have en procedure for. 

Alle medlemmer skal være velforberedte. Det er nødvendigt for at I kunne have en god og nyttig dialog. Forretningsordnen skal sikre det ved at beskrive hvordan dagsordner udformes, hvad de faste dagsordenspunkter er, og hvornår dagsordenen og bilag skal være sendt til medlemmerne.

Forretningsordnen skal også sikre at alle er orienteret om hvad der sker i udvalget. Derfor skal der være regler om godkendelsesprocedurer af referater, og om hvornår der er frister for at sende referaterne ud til medlemmerne. Forretningsordnen kan også beskrive hvordan sekretæren for udvalget skal vælges og hvordan anden information end referater, der kommer fra udvalget, kan håndteres af medarbejderne.  

I kan også beslutte hvordan proceduren for at nedsætte underudvalg under SU i sin forretningsorden. 

Til sidst kan I også i jeres forretningsorden bestemme principper for hvordan I vil evaluere arbejdet i SU og de aktiviteter I laver, som f.eks. kursus- eller temadage

Skal vi oprette et kontaktudvalg?

Hvis ikke alle de faglige organisationer på arbejdspladsen er repræsenteret i jeres SU, kan i lave et kontaktudvalg (det er kun relevant hvis organisationerne er forhandlingsberettiget).  I kontaktudvalget skal samarbejdsudvalgets medarbejderrepræsentanter sættes sammen med en repræsentant fra hver af de organisationer, der ikke er repræsenteret i jeres SU. 

Gennem et kontaktudvalg kan de ikke-repræsenterede organisationer altså også få en mulighed for at blive hørt og få deres interesser varetaget i SU-forhold.

Møderne i kontaktudvalget skal I holde inden SU-møderne og evt. også efter. Her er det muligt at diskutere de punkter, der er på SU-mødets dagsorden. 

Det er godt hvis medarbejdersiden kan blive enige om holdningerne til de spørgsmål, der tages op i SU. Derfor kan det være en ide at have en forretningsorden i kontaktudvalget, som beskriver hvordan I opnår enighed. 

 

 

 

Hvor mange pladser må der være i SU?

Det er op til ledelsen og tillidsrepræsentanterne, hvor mange pladser der skal være i samarbejdsudvalget, og hvor mange der skal sidde fra hver side. De skal derfor aftale antallet og fordelingen i fællesskab. Den aftale kan opsiges med 3 måneders varsel. 

Et godt råd er at medarbejderne skal være repræsenteret bredt i forhold til arbejdspladsens personalegrupper. 

På ledelsens side vil man typisk have den økonomi- og personaleansvarlige repræsenteret

Må der sidde flere ledelses- end medarbejderrepræsentanter i SU?

Ja, det må der gerne. Det er udelukkende ledelsen og tillidsrepræsentanter der bestemmer sammensætningen af SU’s medlemmer. 

Er medlemmer af underudvalg – nedsat af samarbejdsudvalget - beskyttet som tillidsrepræsentant og kan de få over-/merarbejdsbetaling?

Nej, medarbejdere i underudvalg er ikke beskyttede ligesom en tillidsrepræsentant. Men deres arbejde indgår i den normale arbejdstidsopgørelse, og de får altså dermed løn for deres arbejde i underudvalg. 

Skal medarbejdersidens repræsentanter udpeges efter det antal ansatte, de repræsenterer?

Nej. Det er meningen at medarbejderrepræsentanterne skal arbejde for medarbejdernes fælles interesser og ikke for enkelte gruppers.  

Netop fordi repræsentanten skal kunne arbejde for de fælles interesser hos medarbejderne, er det vigtigt at den eller de personer, er nogen alle medarbejderne føler sig repræsenteret af.

 

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. samarbejdsaftalen eller andet, så kontakt en af vores koordinerende konsulenter herunder pr. telefon, eller skriv en mail til: kontakt(at)samarbejdssekretariatet.dk

 

Magnus A. Bryde

Telefon: 4697 3819

Pia Lassen
Telefon: 4178 2132

 
  • Send til kollega
Find vores profil på linkedinTilmeld dig vores nyhedsbrevKontakt os