Sekretariatet

Box 112 / 1004 København K.
Telefon: 70 27 23 21
Kontakt(at)samarbejdssekretariatet.dk

EAN: 5798 0098 14401
CVR: 10213231

Koordinerende konsulent
Pia Lassen

Telefon: 41 78 21 32
Piala(at)samarbejdssekretariatet.dk

Koordinerende konsulent
Magnus Bryde

Telefon: 4697 3819
Magnus(at)samarbejdssekretariatet.dk 

Kursussekretær
Pia Hendrichsen

Mobil: 70 27 23 21
Pia(at)samarbejdssekretariatet.dk 

Nyhedsbreve

Samarbejdssekretariatet udsender løbende nyhedsmail om emner, der vedrører samarbejdsudvalgets arbejde.

Nyhedsbrevet udsendes ca. en gang om måneden.

Tilmeld nyhedsbrev


Nyheder fra Samarbejdssekretariatet

Samarbejdssekretariatet udbyder 14 åbne SU-kurser i 2018. Se kursuskalenderen her.

Underviserrum

SU-underviserseminar november 2013

Samarbejdssekretariatets SU-undervisere, har her adgang til et fælles forum.

Kontakt sekretariatet for yderligere information.

 

 

Sådan bruges cookies på Samarbejdssekretariatets hjemmeside

TYPO3 CMS benytter en session cookie som nødvendig for at få websitet til at fungere. Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics som også sætter en cookie.

Som bruger kan du altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillinger i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at mange funktioner og services kan blive sat ud af drift idet de forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg som du foretager.

Cookies som du tidligere har accepteret i dit besøg på hjemmesiden, kan efterfølgende slettes nemt. Klik på nedenstående links for få vejledning til din browser. Hvis du bruger flere browsere, skal du huske at slette cookies i dem alle.

Internet Explorer * Mozilla Firefox  * Google Chrome  * Opera * Safari * Flash cookies * iPhone/Apple * Android telefoner * Windows7 telefoner

SU-kursus - På arbejdspladsen

Kurset er designet til jeres samarbejdsudvalg. Det varer en dag med mindre vi aftaler andet. Kurset foregår hos jer eller på et kursussted, som I finder. Det er et oplagt kursus til nye medlemmer, SU-sekretærer, suppleanter mv. eller hvis I ønsker et kursus for en større gruppe deltagere.

Hvad får I ud af kurset?

Med et SU-kurset på jeres arbejdsplads får I et mere skræddersyet kursus i jeres egne omgivelser. Kurset skal give jer forståelse for:

 1. At samarbejdsudvalgene har et fælles afsæt, fælles mål og fælles forståelse for hinandens roller.
 2. At ledelses- og medarbejderrepræsentanter sammen i samarbejdsudvalget kan nå et bedre resultat end hver for sig (1 + 1 = 3). 
 3. At den konstruktive dialog er kernen i samarbejdsudvalget arbejde.

Når I har haft kurset vil I kunne svare på spørgsmålene:

 1. Hvorfor ? – Formålet med SU’s arbejde og dialogens centrale betydning
 2. Hvem ? – Rollen som medlem af SU
 3. Hvad ? – Indeholder i SU’s arbejde
 4. Hvordan ? – Samarbejdsudvalgets mødevirksomhed

Hvordan er undervisningen?

Undervisningen sætter din aktive læring i centrum og er en kombination af:

 • Underviseroplæg: Så du kan forstå SU-aftalen og de tekniske rammer i udvalget.
 • Gruppearbejde: Øvelser efter oplæg, som skal træne dine færdigheder i hvordan du skal bruge samarbejdsaftalen
 • Enkeltmandsarbejde: Så du får afklaret hvad  samarbejdets værdier og intentioner er og skal være på din egen arbejdsplads
 • Dialoger og diskussion: Så I kan udveksle erfaringer og have en åben dialog med de andre deltagere fra arbejdspladsen.

Pris

Kr. 10.000 eksklusiv moms pr. undervisningsdag samt undervisers udgifter til transport og evt. overnatning. Prisen er inklusive kursusmaterialer. Max. 24 deltagere.

Bestilling

Kontakt Samarbejdssekretariatets kursusadministration på telefon 70 27 23 21 eller send en e-mail.

Tidsramme

I kan selv være med til at beslutte kursets form.  F.eks. hvis I ønsker et kursus der starter fra kl. 12 og slutter 12 næste dag, eller hvis I ønsker et 2-dagskursus.  Kurset er normalt et dagskursus fra 9.00 til 16.00, som afholdes på jeres arbejdsplads

Det er også muligt at holde et kursus for to nært beslægtede institutioners SU. F.eks. for 2 gymnasier eller for 2 LSU.

Bestil kurset ved at kontakte os på telefon 70 27 23 21 eller send os e-mail Kontakt(at)samarbejdssekretariatet.dk

Vælg et kursus med et tema

Har I brug for at få et kursus, hvor vi går i dybden med et bestemt tema, så kan i også bestille det. Måske står I med en konkret udfordring. Eller måske har I brug for at se nye muligheder i jeres arbejde i samarbejdsudvalget, sådan så jeres samarbejdsudvalg bliver et aktivt bidrag til arbejdspladsens udvikling. Det konkrete udbytte af et temakursus aftaler vi i samarbejde. Det kunne f.eks. være i form af en skitse til et årshjul, udkast til retningslinjer, tidsplan, et fælles sprog om temaet eller lignende.

Tidsrammen og prisen er det samme som et almindeligt kursus på arbejdspladsen og I kan bestille et kursus med tema, ved at kontakte os.

I listen her kan I blive inspireret af forskellige temaer.

Økonomi og budget

Hvilke opgaver har SU, når der skal drøftes budget og økonomi? Hvordan kan drøftelserne foregå og hvordan kan SU drøfte budget og økonomi når omstilling og nedskæringer præger arbejdspladsen?

Det er nogle af de spørgsmål, der kan være centrale i et temakursus om økonomi og budget.

På kurset vil I blive bedre til at koble spørgsmålene om økonomi sammen med de øvrige drøftelser af arbejdspladsens mål og strategi og I vil blive skarpere på at overholde informationspligten overfor resten af jeres arbejdsplads.

Personalepolitik

Hvad skal en personalepolitik indeholde? Hvordan skal I i samarbejdsudvalget drøfte og fastlægge en personalepolitik på arbejdspladsen?

I vil lære hvordan man kan koble personalepolitikken med arbejdspladsens mål og strategier, så man sikrer at de to elementer understøtter hinanden. Desuden bliver i inspireret til at se hvordan man skridt for skridt kan udvikle sin personalepolitik fra bunden.

Tillid og samarbejde på arbejdspladsen

Hvad kan SU gøre for at styrke tillid og samarbejde på arbejdspladsen? Hvordan er tilliden og samarbejdet i jeres eget samarbejdsudvalg?

Meget handler om ord og forståelser. Med kurset bliver I gode til at definere tillid og samarbejde og I lærer hvordan SU kan skubbe både arbejdspladsen og jeres eget SU i en mere tillidsbaseret og samarbejdsvenlig retning. 

Rammer for faglighed og kvalitet på arbejdspladsen

Findes der nogle barrierer for kvalitet eller brugen af faglighed på arbejdspladsen som SU aktivt kan nedbryde?
Hvad bidrager samarbejdsudvalget selv med i forhold til kerneopgaven og hvordan kan samarbejdsudvalget skabe de bedste rammer for at medarbejderne bruger deres faglighed?

Faglighed og kvalitet på arbejdspladsen er afgørende for at skabe de gode resultater. Tag på kursus lær hvordan samarbejdsudvalget kan arbejde med at fremme faglighed, kvalitet og fokus på kerneopgaven på din arbejdsplads.

Omstilling på arbejdspladsen

Hvilken rolle spiller samarbejdsudvalget når arbejdspladsen står overfor en omstilling? Hvordan bliver SU bedst inddraget i omstillingerne så både ledelse og medarbejdere er enige om hvordan omstillingen skal forløbe? Hvad er vigtigt at diskutere før, under og efter omstillingen?

Få reglerne på plads og bliv inspireret til, hvordan I bedst muligt kan komme igennem en omstillingsproces.

Trivsel

Trivsel på arbejdspladsen er vigtigt for vores arbejdsliv og vores indsats på arbejdet. Det er også et vigtigt emne i samarbejdsudvalget.

Der er mange temaer indenfor trivsel som er gode at arbejde med. På kurset kan I derfor prioritere de emner som i særligt ønsker at gå i dybden med. 
Det kan være emner som:

 • Trivselsmålinger
 • Psykisk arbejdsmiljø
 •  Arbejdsrelateret stress
 • Sygefravær
 • Opfølgning på APV
 • Arbejds-/privatliv
 • Sundhedsfremme

 

Hvad får I ud af kurset?
I får en grundig forståelse for samarbejdsudvalgets rolle og for deres ansvar i forhold til de trivselstemaer som i har valgt. Så I er bedre klædt på til at fastholde trivslen på arbejdspladsen eller gøre den endnu bedre.

Kompetenceudvikling

Har i behov for at få nyt liv i kompetenceudviklingen? Er det vanskeligt at omsætte den strategiske kompetenceudvikling fra ord til aktive handlinger?

Samarbejdsudvalget har en unik mulighed for at skabe rammerne for en strategisk kompetenceudvikling.

På kurset om kompetenceudvikling lærer I at forstå jeres strategiske rolle i forhold til SU’s kompetenceudvikling. I arbejder med konkrete handlingsplaner og bliver bedre til at afgrænse samarbejdsudvalgets opgaver fra opgaver, der varetages af arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og andre.

 

 

 

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. kurser, kontakt kursussekretær Pia Hendrichsen på mail eller telefon: 70272321.

Download beskrivelsen af Samarbejdssekretariatets kursuskoncept her

Et SU-kursus giver SU øget arbejdskvalitet. Det er en af konklusionerne i en effektmåling som Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har gennemført for Samarbejdssekretariatet af sekretariatets kursusvirksomhed.

Læs rapportens konklusioner her.

Du kan læse hele rapporten her.

Læs også konklusioner fra undersøgelse af 400 kursisters kursusudbytte i efterår og vinter 2015 her

Og læs kursusevaluering for 2016 her

På arbejdspladsen

 • 14. dec | Aalborg Universitet
 • 5. dec | VIA University College
 • 5. dec | Kristofferskolen
 • 4. dec | Specialoperationskommando...
 • 17. nov | Favrskov Gymnasium
 • 17. nov |
 • 14. nov | Forsvarets Sundhedstjenes...
 
 • Send til kollega
Find vores profil på linkedinTilmeld dig vores nyhedsbrevKontakt os