Sekretariatet

Box 112 / 1004 København K.
Telefon: 70 27 23 21
Kontakt(at)samarbejdssekretariatet.dk

EAN: 5798 0098 14401
CVR: 10213231

Koordinerende konsulent
Pia Lassen

Telefon: 41 78 21 32
Piala(at)samarbejdssekretariatet.dk

Koordinerende konsulent
Magnus Bryde

Telefon: 4697 3819
Magnus(at)samarbejdssekretariatet.dk 

Kursussekretær
Pia Hendrichsen

Mobil: 70 27 23 21
Pia(at)samarbejdssekretariatet.dk 

Nyhedsbreve

Samarbejdssekretariatet udsender løbende nyhedsmail om emner, der vedrører samarbejdsudvalgets arbejde.

Nyhedsbrevet udsendes ca. en gang om måneden.

Tilmeld nyhedsbrev


Nyheder fra Samarbejdssekretariatet

Samarbejdssekretariatet udbyder 14 åbne SU-kurser i 2018. Se kursuskalenderen her.

Underviserrum

SU-underviserseminar november 2013

Samarbejdssekretariatets SU-undervisere, har her adgang til et fælles forum.

Kontakt sekretariatet for yderligere information.

 

 

Sådan bruges cookies på Samarbejdssekretariatets hjemmeside

TYPO3 CMS benytter en session cookie som nødvendig for at få websitet til at fungere. Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics som også sætter en cookie.

Som bruger kan du altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillinger i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at mange funktioner og services kan blive sat ud af drift idet de forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg som du foretager.

Cookies som du tidligere har accepteret i dit besøg på hjemmesiden, kan efterfølgende slettes nemt. Klik på nedenstående links for få vejledning til din browser. Hvis du bruger flere browsere, skal du huske at slette cookies i dem alle.

Internet Explorer * Mozilla Firefox  * Google Chrome  * Opera * Safari * Flash cookies * iPhone/Apple * Android telefoner * Windows7 telefoner

SU-kursus - For nye medlemmer

Kurset er designet til dig, som er nyt eller nyere medlem, suppleant eller på anden vis arbejder med et samarbejdsudvalg. Det varer en dag og afholdes både i København og i Århus-området.

Hvad får du ud af kurset?

SU-kurset for nye medlemmer lærer dig:

  1. At samarbejdsudvalgene har et fælles afsæt, fælles mål og fælles forståelse for hinandens roller.
  2. At ledelses- og medarbejderrepræsentanter sammen i samarbejdsudvalget kan nå et bedre resultat end hver for sig (1 + 1 = 3).
  3. At den konstruktive dialog er kernen i samarbejdsudvalget arbejde.

Når du kommer hjem fra kurset vil du kunne svare på spørgsmålene:

1. Hvorfor ? – Formålet med SU’s arbejde og dialogens centrale betydning
2. Hvem ? – Rollen som medlem af SU
3. Hvad ? – Indeholder i SU’s arbejde
4. Hvordan ? – Samarbejdsudvalgets mødevirksomhed

Læringsmål

Indholdselement

Læringsmål

"har kendskab til"

Læringsmål

"kan anvende/fortolke"

1. Formålet med SUs arbejde og dialogens centrale betydning


(Hvorfor?)

 
1.a Formålet med SU Kender formålet med SU-arbejdet. Kan formulere bud på formål med SU-arbejdet i forhold til egen arbejdsplads.

Kan se udviklingsmuligheder i forhold til SU-arbejdet på egen arbejdsplads.


Forstår mulighederne i SUs råderum i forhold til at SU arbejder strategisk på egen arbejdsplads.


Forstår betydningen af at skabe et interessefællesskab om arbejdspladsen – herunder betydningen af tillid og samarbejde.

1.b Dialog som fundament for SUs arbejde Forstår den centrale betydning, som konstruktiv dialog har i SU-arbejdet. Kan sætte ord på hvad konstruktiv dialog er i forhold til SU-arbejdet.


Kender forskel på dialog og andre kommunikationsformer som fx forhandling/diskussion.
2. Rollen som medlem af Samarbejdsudvalg


(Hvem?)

 
2.a SUs råderum og roller Forstår muligheder og afgrænsninger i de respektive roller: ledelse, tillidsrepræsentant, medarbejderrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant Kan formulere SUs snitflader til de andre områder på deres arbejdsplads fx TR/aftalesystemet og AMO/lovgivning.
2.b Oprettelse af SU Forstår betingelserne og processen for oprettelse af SU  
3. Indholdet i SUs arbejde


(Hvad?)

   
3.a Opgaver & særlige opgaver Kender aftalens arbejdsopgaver jf. § 4 og § 5


Kan forstå sammenhængen mellem SU´s formål og opgaver
Kan anvende SU aftalens § 4 og § 5 til at understøtte SUs strategiske arbejde


Kan anvende og prioritere opgaver jf. aftalens § 4, til at iværksætte eget SU-arbejde. Endvidere plan for konkret løsning af disse opgaver.
3.b SU og kommunikation til arbejdspladsen Har kendskab til aftalens § 3 stk. 5.


Deltageren forstår SUs centrale rolle i forhold til kommunikation til arbejdspladsen i forbindelse med SU virksomhed og i forbindelse med omstillinger.
Deltageren kan se sin rolle i forhold til at samtlige medarbejdere holdes orienteret.
4. Samarbejdsudvalgets mødevirksomhed


(Hvordan?)

   
4.a Mekanismer i SUs arbejde


- Gensidig information, drøftelse og retningslinjer
Forstår kravene og principperne for gensidig information og drøftelse.


Forstår betingelserne for om hvad og hvordan SU kan fastlægge retningslinjer.
Kan iværksætte den rette gensidige information og drøftelse mellem parterne på egen arbejdsplads.


Kan iværksætte drøftelser om fastlæggelse af retningslinjer om arbejdspladsens arbejds- og personaleforhold.


Kan se værdien i at SU udfærdiger fælles retningslinjer for arbejdspladsens arbejds- og personaleforhold.


Forstår betydningen af at skabe et interessefællesskab om arbejdspladsen – herunder betydningen af tillid og samarbejde.
4.b Dagsorden, referat, forretningsorden Kender kravene til dagsorden, forretningsorden og referat for et samarbejdsudvalg.  

Hvordan er undervisningen?

Undervisningen sætter din aktive læring i centrum og er en kombination af:

  • Underviseroplæg: Så du kan forstå SU-aftalen og de tekniske rammer i udvalget.
  • Gruppearbejde: Øvelser efter oplæg, som skal træne dine færdigheder i hvordan du skal bruge samarbejdsaftalen
  • Enkeltmandsarbejde: Så du får afklaret hvad  samarbejdets værdier og intentioner er og skal være på din egen arbejdsplads
  • Dialoger og diskussion: Så I kan udveksle erfaringer på det samlede kursushold

Tidsramme

Kurset er et dagskursus fra 09.00 til 16.00, som afholdes i henholdsvis København og i Ry ved Århus.


Pris

Kr. 1.800 eksklusive moms pr. deltager. Prisen inkluderer forplejning og kursusmaterialer.


Tilmelding

Du kan via vores kursuskalender tilmelde dig et åbent SU-grundkursus.

 

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. kurser, kontakt kursussekretær Pia Hendrichsen på mail eller telefon: 70272321.

Kursuskalender

Download beskrivelsen af Samarbejdssekretariatets kursuskoncept her

Et SU-kursus giver SU øget arbejdskvalitet. Det er en af konklusionerne i en effektmåling som Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har gennemført for Samarbejdssekretariatet af sekretariatets kursusvirksomhed.

Læs rapportens konklusioner her.

Du kan læse hele rapporten her.

Læs også konklusioner fra undersøgelse af 400 kursisters kursusudbytte i efterår og vinter 2015 her

 
Find vores profil på linkedinTilmeld dig vores nyhedsbrevKontakt os